The On Fires toured China in May 2011 and played non-stop cross the country. Their frenetic itinerary included Dalian, Shenyang, Beijing, Chengdu, Zhuhai, ,Shenzen, Guangzhou, Forshan, Changsha, Wuhan, Zhengzhou and Xi An.